top of page

תנאים

אנא קרא מסמך זה בעיון. הוא מכיל מידע חשוב מאוד לגבי הזכויות והחובות שלך, כמו גם הגבלות והחרגות שעשויים לחול עליך.

תנאים והגבלות כלליים

אנא פגשו את כל סיורי הסגווי במשרדנו: 20 avenue Duquesne. אנא הגיעו 10 דקות לפני הסיור המתוכנן. הסיורים שלנו פועלים בכל תנאי מזג האוויר; יש לנו פונצ'ו גשם זמינים במשרד שלנו. כל משתתף בסיור הסגווי יידרש למלא ולחתום על טופס ויתור על אחריות. למען בטיחות הרכיבה שלך, משקל האורחים מוגבל ל-40 ק"ג לפחות (88 פאונד) אך לא יותר מ-120 ק"ג (260 פאונד). GoGoTours שומרת לעצמה את הזכות למנוע שירות מכל אדם אם נראה כי אדם כזה במצב בריאותי לקוי, תחת השפעת אלכוהול או סמים, או נראה שהוא אינו מתאים לסיור.

רכיבה עם נשים וילדים בהריון

ילדים בכל הגילאים מורשים לסיור בסגווי במגבלות אלו: ילדים מתחת לגיל 8 יסעו בסגווי אחד בלבד עם מבוגר מלווה, ילדים בין הגילאים 8 עד 18 יכולים לנהוג בסגווי אך חייבים להיות מלווים בסיור על ידי מבוגר או שטופס הוויתור שלנו חייב לחתום מראש על ידי מבוגר. לילדים מתחת לגיל שנתיים לא מומלץ לנהוג בסגווי.

בשל הסיכון לבריאות הילד והאם, נשים בהריון אינן מורשות להשתתף בסיורי הסגווי.

מדיניות פרטיות

מידע אישי שנאסף ממך במהלך תהליך ההזמנה ישמש רק למטרת אתר זה ולא ייחשף לצד שלישי.

ספק GoGoTours של Segway Tours ינסה לכבד את כל הבקשות לשינוי תאריך יותר מ-72 שעות (3 ימים) לפני הסיור המתוכנן; עם זאת, כל שינוי בסיור המתוכנן שלך שנעשה בתוך 72 שעות מתחילת הסיור עשוי לגרור תשלום נוסף. מידע על שינוי התאריך שלך ניתן לקבל בדוא"ל בכתובת info@gogotours.fr.

ספק GoGoTours של Segway Tours מציע החזר של 100% אם ההזמנה מבוטלת יותר מ-72 שעות (3 ימים) לפני הסיור המתוכנן GoGoTours, ספק של Segway Tours לא יציע החזרים מכל סיבה שהיא פעם אחת בתוך 72 שעות (3 ימים) מהיום שלך. סיור מתוכנן. מידע על ביטול הסיור שלך ניתן לקבל בדוא"ל בכתובת info@gogotours.fr. המחירים המפורטים ב-GoGoTours., ספקית אתר Segway Tours www.gogotours.fr הם לאדם, אלא אם צוין אחרת. כל המחירים הם באירו, מטבע אחר אינו מתקבל.

1. אין לשנות, להשלים או לתקן הסכם זה בינך לבין ספק סיורי סגווי על ידי שימוש בכל מסמך אחר, אלא אם כן הוסכם אחרת בהסכם בכתב שנחתם על ידך ועל ידי GoGoTours., ספקית סיורי סגווי.

2. GOGOTOURS, ספקית סיורי SEGWAY אינה מקבלת אחריות מעבר לתרופות המפורטות כאן, לרבות אך לא מוגבלת לכל אחריות למוצרים ולשירותים שאינם זמינים לשימוש, אובדן רווחים, רווחים והפסדים של השירות, . למעט כפי שצוין כאן במפורש, GOGOTOURS, ספק סיורי SEGWAY לא יישא באחריות לכל נזק תוצאתי, מיוחד, עקיף או עונשי, גם אם יודיע על האפשרות של נזק כזה או אחר. אתה מסכים שלכל אחריות הקשורה לרכישת מוצר ושירותים, GOGTOURS, ספק של סיורי SEGWAY אינו אחראי או אחראי לכל סכום של נזקים מעל הסכום שחויב בשירות אפליקציית המוצר. על אף כל דבר בהסכם זה להיפך, הסעדים המפורטים בהסכם זה יחולו גם אם תרופות אלו לא יצליחו במטרה המהותית שלהם.

3. בחתימה על הסכם זה אתה מסכים לאשר את כל החוקים והתקנות של הרפובליקה הצרפתית. אתה מסכים ומצהיר שאינך רוכש את GoGoTours, ספקית המוצרים והשירותים של Segway Tours למכירה חוזרת בלבד. מכירה חוזרת של ספק GoGoTours של המוצרים והשירותים של Segway Tour לצד שלישי אסורה, אלא אם כן הסכים לספק GoGoTours של Segway Tours. ל-GoGoTours, לספקית של Segway Tours, יש תנאים והגבלות ברורים לביצוע מכירה חוזרת של המוצרים והשירותים שלה על ידי צדדים שלישיים.

4. הצדדים מסכימים כי הסכם זה, כל מכירה תחת, או כל טענה, מחלוקת או מחלוקת (בין אם בחוזה, בנזיקין, או בכל מקרה אחר, בין אם קיים קודם, בהווה ובין אם בעתיד, כולל צדקה, ובהווה, לקוח ו-GOGOTOURS, ספקי סיורי SEGWAY הנובעים או קשורים להסכם זה, פרשנותו, או הפרתו, סיומו או תוקפו, היחסים הנובעים מהסכם זה, GOGOTOURS, ספקית SEGWAY TOURS מפרסמת, או כל רכישה קשורה. להיות כפוף לחוקי הרפובליקה הצרפתית, מבלי להתייחס לכללי התנגשויות החוקים.

5. המוצרים והשירותים המוצעים GOGOTOURS, ספקית סיורי Segway תקפים לפי התאריכים המוצגים בכתובת www.gogotours.fr. GOGTOURS, ספקית Segway Tours אינה אחראית או אחראית לכל מידע מלבד זה שהוא מספק ישירות.

אישור השתלטות

בחתימה על מסמך זה אני מצהיר שאני מבין לחלוטין את כל ההנחיות שניתנו לי במהלך תדרוך הבטיחות על ידי מדריך SEGWAY EXPERIENCE. אני מחשיב את עצמי מוכן בכל דרך לטפל בבטחה ב-SEGWAY תוך כדי הסיור המתואר. אני מאשר שאני לומד קורס זה על חשבוני ושאני אחראי ואחראי הבלעדי לכל נזק שעלול לפגוע בעצמי או בחפציי האישיים כתוצאה מהפעלתי את SEGWAY באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התקנות. שהוצגו בפני. אני לוקח אחריות מלאה על כל נזק לאדם השלישי. אם יש לי אחריות כלפי אדם שלישי מתחת לגיל 18, אני לוקח בשמי את כל האחריות המוזכרת לעיל. אם במקרה אפגע ב-SEGWAY, אני מסכים בזאת להסדיר פיצוי בסך 400,- יורו למדריך במשרד GOGO SEGWAY. אני מבין לחלוטין ומסכים עם כל המידע לעיל.

מדיניות פרטיות

כאשר אתה משתמש באתר שלנו, עלינו לעבד מידע אודותיך. סוגי המידע שאנו אוספים תלויים באופן שבו אתה משתמש באתר האינטרנט שלנו.
אנו מבינים שאנשים אינם בטוחים לגבי הזנת הפרטים האישיים שלהם לאתרי אינטרנט דרך האינטרנט. להלן, אנו מסבירים איזה מידע אנו אוספים ממך, כיצד אנו משתמשים ומעבדים את המידע שלך, למי אנו מעבירים אותו וכו'.
כאשר מדיניות זו מזכירה "Go Go Tours", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו", היא מתייחסת ל-Go Go Tours SARL, החברה שאחראית למידע שלך על פי מדיניות נתונים זו ("בקר הנתונים"). .

א) איזה סוג של מידע אנחנו אוספים?
אנו אוספים את התוכן, התקשורת ומידע אחר שאתה מספק כשאתה משתמש באתר שלנו, לרבות כשאתה נרשם לחשבון, נרשם לניוזלטר שלנו, הורדת הערות טיול או מאמרי טיול, הערה בפורומים שלנו או למאמרי הטיולים שלנו, עדכן את פרופיל המשתמש שלך, בצע הזמנה, או צור או שתף תוכן, ושלח הודעות או תקשר עם מטיילים אחרים או מפעילי טיולים וכו'. זה יכול לכלול מידע בתוכן שאתה מספק או על אודותיו (כמו מטא נתונים), כגון מיקום תמונה , תאריך ההרשמה או תאריך יצירת הקובץ.
• כשאתה נרשם כמשתמש:
כאשר אתה נרשם באופן ידני כמשתמש באתר האינטרנט שלנו, אנו אוספים ממך את המידע הבא: שם פרטי, שם משפחה, לאום וכתובת הדוא"ל שלך. בנוסף, תוכל לספק מידע נוסף בפרופיל שלך כגון תמונה, תאריך לידה וכו'.
כאשר אתה נכנס דרך פייסבוק אנו אוספים את הנתונים שלך מהפרופיל הציבורי שלך, כולל שמך, תמונת פרופיל, כתובת דוא"ל, לאום ומידע אחר המסופק על ידי פייסבוק.
כאשר אתה נכנס דרך Google+‎ אנו אוספים נתונים מפרופיל Google+‎ שלך, כולל שמך, תמונת פרופיל, כתובת דוא"ל, לאום ומידע אחר המסופק על ידי Google+.
• בעת ביצוע הזמנה
כדי שנוכל לעבד עבורך הזמנה, אנו אוספים ממך מידע מסוים. המידע הנדרש עשוי להשתנות לפי הזמנה, בהתאם לאיזה סיור ברצונך להזמין, מכיוון שזה תלוי בסופו של דבר באיזה מידע ספק הטיולים שלנו דורש כדי לבצע את הסיור שהוזמן.
אנו תמיד דורשים את התואר שלך, שמך המלא, תאריך הלידה, הלאום ומספר יצירת הקשר שלך. עבור מוצרים מסוימים שאתה מזמין, אנו עשויים לדרוש גם: מספר הדרכון שלך, תאריך הנפקת הדרכון, תאריך תפוגה של הדרכון, גובה בסנטימטר, דרישות תזונתיות, מצבים רפואיים (רק אלו הרלוונטיים מנקודת מבט של נסיעות), ספק ביטוח נסיעות, אסמכתא לביטוח נסיעות מספר, מספר איש קשר של ביטוח נסיעות, שם קרוב משפחה, קשר קרוב, מספר יצירת קשר או כתובת דוא"ל של קרובי משפחה ופרטים רלוונטיים נוספים.
על מנת לאשר הזמנה של מוצר באתר Gogotours.fr נדרש גם את פרטי כרטיס האשראי או החיוב שלך ואולי פרטים פיננסיים אחרים. שים לב שאנו מאחסנים רק 4 מתוך 16 הספרות של כרטיס האשראי שלך מטעמי אבטחה. המידע הנותר מועבר ל-Serlocks-LCL, ספקית שער התשלומים הבינלאומית והמוסמכת. בנוסף, אנו אוספים מידע על רכישת המוצר והעסקה, כולל מטא נתונים כגון מיקום IP, זמן ביצוע ההזמנה ומידע אחר.
• העברת הודעות עם משתמשים
כאשר אתה מתקשר עם Go Go Tours או משתמש בשירות ההודעות Go Go Tours כדי לתקשר עם משתמשים אחרים וחברות טיולים, אנו אוספים מידע על התקשורת שלך וכל מידע שתבחר לספק, כולל מטא נתונים. במסרים כאלה אתה יכול בתיאוריה לספק מידע על השקפותיך הדתיות, השקפותיך הפוליטיות או הבריאות שלך. מידע זה ומידע אחר (כגון מוצא גזעי או אתני, אמונות פילוסופיות או חברות באיגוד מקצועי) עשויים להיות כפופים להגנות מיוחדות על פי חוקי המדינה שלך.
• כאשר אתה מספק ספק הערות טיול, מדריכי טיולים, ניוזלטרים אלקטרוניים וכדומה
כאשר אתה נרשם לניוזלטר שלנו, או מוריד הערות טיול לטיול, או הורדת מדריך טיולים, מאמר טיול או דומה, נאסוף ונשמור את כתובת הדוא"ל שלך.
• השימוש שלך
אנו אוספים מידע על האופן שבו אתה משתמש באתר האינטרנט שלנו, כגון סוגי התוכן שאתה צופה בו או עוסק בו; התכונות שבהן אתה משתמש; הפעולות שאתה נוקט; הספקים או המשתמשים שאיתם אתה מתקשר; והזמן, התדירות ומשך הפעילויות שלך. לדוגמה, אנו מתעדים מתי אתה משתמש והשתמשת לאחרונה ב-Go Go Tours, ואיזה מאמרי טיול, דפי סיורים ותוכן אחר אתה מציג ב-Go Go Tours.
• דברים שאחרים עושים ומידע שהם מספקים עליך
אנו גם מקבלים ומנתחים תוכן, תקשורת ומידע שאנשים אחרים מספקים כאשר הם משתמשים ב-Bookmundi. זה יכול לכלול מידע עליך, כגון כאשר אחרים שולחים לך הודעה.
• מידע על המכשיר
כפי שמתואר להלן, אנו אוספים מידע מהמחשבים, הטלפונים, הטלוויזיות המחוברות ושאר התקנים המחוברים לאינטרנט שבהם אתה משתמש ומשתלבים עם Go Go Tours, ואנו משלבים מידע זה בין מכשירים שונים שבהם אתה משתמש.
המידע שאנו מקבלים ממכשירים אלה כולל:
• תכונות מכשיר: מידע כגון מערכת ההפעלה, גרסאות החומרה והתוכנה וסוג הדפדפן.
• פעולות מכשיר: מידע על פעולות והתנהגויות שבוצעו במכשיר, למשל תנועות עכבר (שיכולות לעזור להבחין בין בני אדם לבוטים).
• מזהים: מזהים ייחודיים, מזהי מכשיר ומזהים אחרים, המשויכים לאותו מכשיר או חשבון.
• רשת וחיבורים: מידע כגון שם המפעיל הסלולרי או ספק האינטרנט שלך, שפה, אזור זמן וכתובת IP.
• נתוני קובצי Cookie: נתונים מקובצי Cookie המאוחסנים במכשיר שלך, כולל מזהי קובצי Cookie והגדרות.

ב) כיצד אנו משתמשים במידע זה?
אנו משתמשים במידע שברשותנו (בכפוף לבחירות שתבחר) כמתואר להלן וכדי לספק ולתמוך בצמיחת Bookmundi. כך:
• לספק, להתאים אישית, למדוד ולשפר את Go Go Tours: אנו משתמשים במידע שיש לנו כדי לספק את המוצרים שלנו, כולל כדי למדוד ולהתאים אישית תכונות ותוכן (כולל הסיור שלך, יעדים, תצוגת מטבעות ופעילות) ולהציע עבורך הצעות (כגון כמוצרים או כתבות נסיעות שאתה עשוי להתעניין בהן או נושאי טיולים שאולי תרצה לעקוב אחריהם בפורומים שלנו וכו') כדי ליצור מוצרים מותאמים אישית שהם ייחודיים ורלוונטיים לך, אנו משתמשים בנתוני הגלישה שלך בעבר ב- Go Go Tours; כיצד אתה משתמש במוצרים, חברות הטיולים והמשתמשים שלנו ובאינטראקציה איתם; והמיקום הגיאוגרפי שלך.
• מידע הקשור למיקום: אנו משתמשים במיקום הנוכחי שלך (באמצעות כתובת IP) כדי להציג לך מידע על המוצר במטבע המקומי שלך, כולל הצגת מוצרים ויעדים רלוונטיים, הנוגעים למיקומך הנוכחי.
• מחקר ופיתוח מוצרים: אנו משתמשים במידע שיש לנו כדי לפתח, לבדוק ולשפר את Go Go Tours ואת התכונות הקיימות שלו, לרבות על ידי ביצוע סקרים ומחקר, ובדיקה ופתרון תקלות של מוצרים ותכונות חדשות. אנו גם משתמשים במידע שלך כדי לשתף עם משתמשים אחרים, למשל, כמה משתמשים פעילים כעת במוצר שאתה מסתכל עליו, או אם משתמש הזמין לאחרונה מוצר ביעד או באזור נתון.
• לספק מדידה וניתוח: אנו משתמשים במידע שיש לנו כדי להבין טוב יותר את השימוש ב-Go Go Tours, כדי לדעת כמה אנשים משתמשים בו וכיצד הם משתמשים בו.
• לקדם בטיחות, יושרה ואבטחה: אנו משתמשים במידע שיש לנו כדי לאמת חשבונות ופעילות, להילחם בהתנהגות מזיקה, לזהות ולמנוע דואר זבל וחוויות משתמש רעות אחרות, לשמור על שלמות Go Go Tours, המוצרים והנתונים שלה, ולקדם בטיחות ואבטחה ב-Go Go Tours, ועל כל הנתונים שאנו אוספים.
• שיווק ותקשורת איתך: אנו משתמשים במידע שיש לנו כדי לשלוח לך תקשורת שיווקית, לתקשר איתך על Go Go Tours, המוצרים שלנו, על שיחה שאתה מנהל עם ספק, וליידע אותך על המדיניות והתנאים שלנו בשימוש. אנו גם משתמשים במידע שלך כדי להגיב לך כשאתה יוצר איתנו קשר, כדי לסייע לך טוב יותר עם הזמנה קיימת או קרובה.

ג) כיצד מחלקים את המידע?
מראש, אנחנו לא מוכרים את המידע שלך לאף אחד. המידע שלך משותף עם גורמים אחרים בדרכים הבאות:
• ספקי מוצרים:
אנו נדרשים לתקשר ולשתף את המידע שלך עם הספק שאיתו הזמנת מוצר כדי שהספק ידע את פרטי ההזמנה הנדרשים שלך ומתי תתחיל את המוצר שלך. אנו מעבירים לספק את שמך, הלאום שלך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומידע אחר שסופק, כולל כל המידע שהוזן בטופס ההזמנה, בעת ביצוע ההזמנה, ומידע אחר שנאסף לאחר ביצוע ההזמנה. הספק דורש מידע זה כדי לעבד את הסיור שלך. כמו כן, הספק ומשתמשים נוספים יקבלו את כל המידע שאתה מעביר אליהם באמצעות מערכת ההודעות והצ'אט שלנו בתוך Go Go Tours. כל הספקים שבשמם אנו מזמינים מוצרים הסכימו לתנאים ולהגבלות של Go Go Tours וקיבלו את מדיניות הנתונים הזו של Go Go Tours.
• אנשים וספקים שאתה משתף ומתקשר איתם:
המשתמשים והספקים שאיתם אתה מתקשר יקבלו את כל המידע המשותף והמועבר. על מנת לעזור ולסייע לך, אנו גם חולקים את כל המידע הזה עם כמה צוות נבחרים של Go Go Tours כדי שיוכלו לסייע לך טוב יותר עם התקשורת שלך, עם הזמנות מוצרים קיימות או עתידיות. כאשר אתה מבצע בירור דרך Go Go Tours ומשיב למשל לספק באמצעות דואר אלקטרוני, מידע זה עדיין עובר דרך Go Go Tours ומשותף עם הספק, דרך Go Go Tours, כמו גם עם צוות Go Go Tours הבודדים.
• מידע ציבורי:
מידע ציבורי על Go Go Tours יכול באופן עקרוני לראות על ידי כולם, כולל אם לאנשים אחרים אין חשבון Go Go Tours. זה כולל הערות שאתה מעלה בפורומים שלנו, הערות למאמר טיולים או פוסט בבלוג. בנוסף, אנו עשויים לשתף שאלות או חששות שהעלית עם שירות הלקוחות של Go Go Tours, ולספק מענה לשאלות כאלה בפומבי, כדי לסייע טוב יותר למשתמשים אחרים של Go Go Tours.
• תוכן שאחרים משתפים או משתפים מחדש על דף שבו תרמת תוכן מסוים:
כאשר אתה מפרסם תגובה, עורך ביקורת, מעלה תמונה, או בכל דרך אחרת הופך מידע כלשהו לזמין לציבור ב-Go Go Tours, מידע כזה עשוי להיות משותף באמצעות Go Go Tours או ערוצים אחרים על ידי משתמשים אחרים.
מידע על המצב הפעיל שלך:
כאשר אתה מחובר וב-Go Go Tours אנשים אחרים יוכלו לראות אותות המודיעים להם שאתה פעיל, או מתי השתמשת לאחרונה ב-Go Go Tours, כשהם בודקים את הפרופיל שלך.
אפליקציות, אתרים ושילובים של צד שלישי ב-Go Go Tours או באמצעותם:
כאשר אתה עושה התחברות עם פייסבוק או גוגל+, הם יידעו שנכנסת ל-Bookmundi, אז המידע הזה משותף עם פייסבוק וגוגל. כנ"ל אם אתה עושה שיתוף או לייק במדיה חברתית עם ערוץ מדיה חברתית כגון Facebook, Google+ או פלטפורמת צד שלישי אחרת.
בעלים חדשים:
אם הבעלות או השליטה בכל או בחלק מ-Go Go Tours משתנה, אנו עשויים להעביר את המידע לבעלים החדש.
שיתוף עם שותפים של צד שלישי:
אנו חולקים נתוני ניתוח ונתוני גלישה עם צדדים שלישיים כגון Google, Facebook, Hotjar וצדדים שלישיים אחרים למטרות שיווק וניתוח, כולל שיפור Go Go Tours כמוצר. עם זאת, רוב הנתונים הללו נגישים רק באופן מצטבר.
למבקרים שלנו ולאנשים אחרים עשויה להיות גישה לחלק מנתוני ההזמנות שלך, אך רק מנקודת מבט משפטית, למשל כאשר אנו עורכים ביקורת על החשבונות שלנו על ידי חברת מבקר מוסמכת.
ספקים ונותני שירות:
אנו מספקים מידע ותוכן לספקים ולספקי שירותים התומכים בעסק שלנו, כגון על ידי מתן שירותי תשתית טכנית, ניתוח אופן השימוש במוצרים שלנו, מתן שירות לקוחות, הקלת תשלומים או עריכת סקרים.
רשויות אכיפת חוק או בקשות משפטיות:
אנו חולקים מידע עם גורמי אכיפת החוק או בתגובה לבקשות משפטיות.

ד) מהו הבסיס המשפטי שלנו לעיבוד הנתונים?
אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את הנתונים שיש לנו בדרכים שתוארו לעיל:
• לפי הצורך כדי למלא את ה-Go Go Tours שלנו
• בהתאם להסכמתך, אותה תוכל לבטל בכל עת דרך דף הפרופיל של Go Go Tours;
• לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו;
• כנדרש לאינטרסים הלגיטימיים שלנו (או של אחרים), לרבות האינטרסים שלנו במתן שירות נסיעות חדשני, מותאם אישית, בטוח ורווחי למשתמשים ולשותפינו, אלא אם אינטרסים אלו גוברים על ידי האינטרסים שלך או זכויות היסוד והחירויות המחייבות הגנה על נתונים אישיים.

ה) כיצד תוכל לממש את זכויותיך הניתנות במסגרת GDPR?
על פי תקנת הגנת המידע הכללית, יש לך את הזכות לגשת, לערוך, לתקן, לנייד ולמחוק את הנתונים שלך. תוכל לעשות זאת תחת דף הפרופיל שלך Go Go Tours.

ו) שמירת נתונים, ביטול חשבון ומחיקה
אנו מאחסנים נתונים עד שלא יהיה צורך עוד לספק את השירותים שלנו ואת Go Go Tours כמוצר.
זוהי קביעה פרטנית שתלויה בדברים כמו אופי הנתונים, מדוע הם נאספים ומעובדים וצרכי שמירה משפטיים או תפעוליים רלוונטיים.
עבור כל הקבצים שנשלחו דרך מערכת ההודעות של Go Go Tours, אנו נמחק כל קובץ עם זמן אחסון של 24 חודשים או יותר.
אם תחליט לסגור את חשבון Go Go Tours שלך מדף הפרופיל שלך Go Go Tours, אנו נשבית את חשבונך ונמחק את כל פרטי הפרופיל שלך. עם זאת, שים לב שאנו בקבצים שלנו עשויים לשמור מידע מסוים הקשור לחשבונך ולעסקאות קודמות שלך למטרות כולל גיבויים, מניעת הונאה, יישוב סכסוכים, חקירות ועמידה בדרישות החוק.
כמשתמש רשום של Go Go Tours, אתה יכול לשנות את אפשרויות המינוי שלך לדוא"ל בכל עת בדף הפרופיל של Go Go Tours. עם זאת, שים לב שאנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות אחרות, כולל הודעות שירות, הודעות ניהוליות וסקרים הקשורים לחשבון Go Go Tours שלך, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את הסכמתך לקבלן.

ז) כיצד אנו מגיבים לבקשות משפטיות או מונעים פגיעה?
אנו רוצים שתרגיש בטוח לגבי השימוש ב-Go Go Tours, ואנו מחויבים להגן על המידע שאנו אוספים. אף על פי שאף אתר אינטרנט לא יכול להבטיח אבטחה, יישמנו נהלי אבטחה אדמיניסטרטיביים, טכניים ופיזיים מתאימים כדי לסייע בהגנה על המידע האישי שאתה מספק לנו. לדוגמה, רק עובדים מורשים רשאים לגשת למידע אישי, והם רשאים לעשות זאת רק עבור פונקציות עסקיות מותרות. בנוסף, אנו משתמשים בהצפנה בעת העברת המידע האישי שלך בין המערכת שלך לשלנו, ובין המערכת שלנו לבין אלה של הצדדים איתם אנו חולקים מידע רגיש, ואנו מפעילים חומות אש ומערכות זיהוי פריצות כדי לסייע במניעת גישה לגורמים בלתי מורשים. הפרטים שלך.
עליך להיות מודע לכך שבמקום שבו אתה מקשר לאתר אחר מאתר זה, ל-Go Go Tours אין שליטה על אותו אתר אחר. לפיכך, איננו יכולים להבטיח שהבקר של אותו אתר יכבד את פרטיותך באותו אופן כמו Go Go Tours.
אנו ניגשים, שומרים ומשתפים את המידע שלך עם רגולטורים, רשויות אכיפת חוק או אחרים:
• בתגובה לבקשה משפטית, אם יש לנו אמונה בתום לב שהחוק מחייב אותנו לעשות כן. אנו יכולים גם להגיב לבקשות משפטיות כאשר אנו מאמינים בתום לב שהתגובה נדרשת על פי חוק באותו תחום שיפוט, משפיעה על משתמשים באותו תחום שיפוט ועומדת בקנה אחד עם סטנדרטים מוכרים בינלאומיים.
• כאשר אנו מאמינים בתום לב יש צורך: לזהות, למנוע ולטפל בהונאה, שימוש לא מורשה במוצרים, הפרות של התנאים או המדיניות שלנו, או פעילות מזיקה או בלתי חוקית אחרת; כדי להגן על עצמנו (כולל הזכויות, הרכוש או המוצרים שלנו), עליך או אחרים, לרבות כחלק מחקירות או בירורים רגולטוריים; או כדי למנוע מוות או נזק גוף קרוב. לדוגמה, אם זה רלוונטי, אנו מספקים מידע ומקבלים מידע משותפי צד שלישי על מהימנות החשבון שלך כדי למנוע הונאה, שימוש לרעה ופעילויות מזיקות אחרות ב-Go Go Tour ומחוצה לו.
Go Go Tours הוא אתר לקהל הרחב ואינו מציע שירותים המופנים לילדים. אם אדם שאנו יודעים שהוא ילד מתחת לגיל 13 ישלח לנו מידע אישי, אנו נמחק או נשמיד מידע כזה בהקדם האפשרי. אנשים מתחת לגיל 18 לא יוכלו להזמין סיור.

ח) כיצד אנו פועלים ומעבירים נתונים כחלק מהשירותים הגלובליים שלנו?
אנו משתפים באופן פנימי בחברות Go Go Tours ומחוצה לה עם השותפים שלנו ועם אלה שאתה משוחח איתם והודעות איתם ברחבי העולם בהתאם למדיניות זו. מידע הנשלט על ידי Go Go Tours SARl יועבר או ישודר אל, או יאוחסן ויעובד בצרפת או במדינות אחרות מחוץ למקום מגוריכם למטרות המתוארות במדיניות זו. העברות נתונים אלו נחוצות כדי לספק את השירותים המפורטים בתנאי השימוש של Go Go Tours וכדי לפעול ולספק לך Go Go Tours באופן גלובלי.

א) כיצד נודיע לך על כל שינוי שנעשה?
אנו עשויים לעדכן את מדיניות הנתונים שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הנתונים החדשה בדף זה. מומלץ לעיין במדיניות נתונים זו מעת לעת עבור כל שינוי. שינויים במדיניות נתונים זו תקפים כאשר הם מתפרסמים בדף זה.

bottom of page